על נגישות ורגישות- ידיעות הדרום

תאריך הפרסום: 
Fri, 15.04.2016
שם המדיה: 
ידיעות הדרום
שם הכתב: 
אלי ג'אן
מיקום באתר: 
כותבים עלינו