תואר שני באחוה עם הפנים לסטודנט

תאריך הפרסום: 
Tue, 17.08.2021
שם המדיה: 
המקור

על רקע התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם לצריכהם של הסטודנטים החליטה האקדמית אחוה להתאים את הלימודים ומערכי השעות בתכניות השונות לתואר שני. "אנחנו מתאימים את עצמנו כל הזמן למציאות החדשה", אומר פרופ' גבי שפלר, דיקן בית הספר לתארים מתקדמים באחוה

מיקום באתר: 
כותבים עלינו