?Is air pollution making coronavirus worse

תאריך הפרסום: 
Mon, 01.03.2021
שם המדיה: 
ג'רוזלם פוסט

ד"ר עדי לוי ראש החטיבה לסביבה וקיימות באחוה והמנהל המדעי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה יחד עם ד"ר זוהר ברנט-יצחקי חוקר בריאות וסביבה במשרד הבריאות מהמרכז האקדמי רופין - על הקשר בין זיהום האוויר לתחלואה ותמותה ממחלת הקורונה במדינות ה-OECD

מיקום באתר: 
כותבים עלינו