יום מדעים- תלמידים מבי"ס "נצח ישראל" השתתפו בסיור במכללה

תאריך הפרסום: 
Sun, 10.04.2016
שם המדיה: 
המקור
שם הכתב: 
לאה גרליק

יום מדעים- תלמידים מבי"ס  "נצח ישראל" השתתפו בסיור במכללה

 

מיקום באתר: 
כותבים עלינו