המכללה בטלוויזיה

פרופ' עליאן אלקרינאוי -רב תרבותיות על רקע הבחירה בו להדלקת משואה קישור לפרסום [title]
תאריך הפרסום: Fri, 08.03.2013
ערןץ 1
תכנית: שישי בחמש
שם הכתב: אורי לוי
קמעות ואמונות טפלות - ד"ר ענת פלדמן לצפייה בסרטון
תאריך הפרסום: Fri, 18.01.2013
ערוץ 1
תכנית: מהדורת החדשות
עליה במספר המאובחנים באוטיזם - ד"ר עמוס פליישמן קישור לפרסום [title]
תאריך הפרסום: Tue, 18.12.2012
ערוץ 23
תכנית: ערב חדש
ילדים במקלט - ד"ר ארז מילר קישור לפרסום [title]
תאריך הפרסום: Tue, 20.11.2012
ערוץ 2
תכנית: הסרטון אינו קיים עוד
פרופ' עליאן אלקרינאוי לצפייה בסרטון
תאריך הפרסום: Tue, 06.11.2012
ערוץ 23
תכנית: סדר חדש
תכנית מיוחדת בפתיחת שנה"ל באחוה, השר גדעון סער, פרופ' עליאן אלקרינאוי וסטודנטים לצפייה בסרטון
תאריך הפרסום: Tue, 23.10.2012
ערוץ 1
תכנית: אולפן חדשות בערבית
ראיון עם פרופ' עליאן אלקרינאוי
תאריך הפרסום: Tue, 07.08.2012
ערוץ 2
תכנית: בשש עם
ד"ר ארז מילר - ההשפעות הנפשיות של ההסלמה בדרום קישור לפרסום [title]
תאריך הפרסום: Fri, 21.10.2011
ערוץ 2
תכנית: סרטון לא קיים יותר
Page 7 of 8