המכללה בעיתונות


פרופ' יוני גז על הרמזים שמסתתרים מאחורי ציורי ילדים
תאריך הפרסום: Sun, 18.07.2021
עיתון: ידיעות אחרונות
מדור: 7 ימים
שם הכתב: נעם ברקן
תואר של החיים - תואר ראשון במדעי החיים
תאריך הפרסום: Tue, 13.07.2021
עיתון: המקומון קריית גת
Page 3 of 32