המכללה ברדיו

 

  טל דהאן יו"ר אגודת הסטודנטים - סוגיית שנת לימודים חינם בפריפריה קישור לפרסום [title]
  תאריך הפרסום: Tue, 25.12.2012
  ערוץ רדיו: קול הדרום
  תכנית: עיתון הערב
  פתיחת שנת הלימודים תשע"ג - שר החינוך גדעון סער במכללה
  תאריך הפרסום: Sun, 21.10.2012
  ערוץ רדיו: רשת ב
  תכנית: בחצי היום
  ברכת נשיא המכללה פרופ' עליאן אלקרינאוי לפתיחת שנה"ל תשע"ג
  תאריך הפרסום: Sun, 21.10.2012
  ערוץ רדיו: גלי צה"ל
  תכנית: בוקר טוב ישראל
  פתיחת שנת הלימודים האקדמית - ביקור שר החינוך גדעון סער במכללת אחוה
  תאריך הפרסום: Sun, 21.10.2012
  ערוץ רדיו: רדיו דרום
  תכנית: יומן
  פתיחת שנת הלימודים האקדמית - ביקור שר החינוך גדעון סער במכללת אחוה
  תאריך הפרסום: Sun, 21.10.2012
  ערוץ רדיו: קול ישראל
  תכנית: חדשות
  פתיחת שנה"ל תשע"ג - ראיון עם נשיא המכללה פרופ' עליאן אלקרינאוי
  תאריך הפרסום: Sun, 21.10.2012
  ערוץ רדיו: גלי ישראל
  תכנית: חדשות
  מינוי נשיא בדואי למכללה האקדמית אחוה - פרופ' עליאן אלקרינאוי לצפייה בסרטון
  תאריך הפרסום: Fri, 12.10.2012
  ערוץ רדיו: גלי צה"ל
  Page 9 of 11