הנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה של רשות המחקר

 

 

 

שם קובץ מצורף
רציונל ועדת האתיקה נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
הנחיות להגשת בקשה לועדת האתיקה נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
הוראות לכתיבת דף פניה למשתתף במחקר נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס אישור רשמי מהמוסד (בקשה לאישור לערוך מחקר במוסד/ארגון/חברה) נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס בקשה לאישור מחקר מועדת האתיקה של המכללה
טופס בקשה להסכמת הורים/אופוטרופוס
טופס בקשה להבטחת הנחקרים במוסדות האקדמים

טופס הסכמה מדעת

נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס אישור הפצת שאלונים-פנים נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס אישור הפצת שאלונים-חוץ נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר