פיזיקה ב׳ (אור וגלים, חשמל ומגנטיות)

חשמל ומגנטיות: המטען החשמלי, חשמל סטטי, חוק קולון, השדה החשמלי, קיטוב חשמלי, הפרש פוטנציאל, זרם חשמלי, התנגדות חשמלית, חוקי אוהם, מתח, הספק חשמלי במעגלי זרם ישר, מגנטיות והשדה המגנטי
קרינה אלקטרומגנטית:
אופטיקה ואור: האור כקרן והאור כגל, החזרת אור, שבירת אור, עדשות ומראות, מבנה העין וליקוי ראיה, תיקון ליקויי ראיה.
 
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.