פתרון בעיות

בקורס זה מפתחים את היכולת להתמודד עם התרת בעיות מסוגים שונים ובתחומים מתמטיים שונים. הסטודנטים/ות ילמדו לנתח את טקסט הבעיה, את נתוניה ואת מה שמבוקש בה; הם/הן ילמדו לבחור ולהתאים מנגנון מתמטי להתרה;
כאשר פותרים בעיות מתמטיות חשוב ביותר לשלב תחומים מתמטיים שונים ולהפעיל בקרה על הפתרון שמתקבל; בקורס נלמד להכליל בעיות ולבחון את הבעיות לאחר הכללתן; נפתח את היכולת לשאול שאלות כאחת הדרכים להתמודדות עם בעיה; דרך נוספת לפתרון בעיות היא 
לזהות בעיות מוכרות בתוך הבעיות החדשות ולהשתמש בפתרונותיהן.
בקורס זה נכיר דרכי פתרון ספציפיות ונלמד גם על פתרון בעיות וחשיבה במתמטיקה בכלל.
 
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.