שילוב מחשב בהוראת המתמטיקה לחט״ב

השימוש בגיליונות אלקטרוניים ככלי בפתרון בעיות; השימוש בסביבה דינמית מתמטית (כגון Geogebra) בהוראת תחומים שונים של המתמטיקה (צורות, סימטריה, המערכת העשרונית, שברים). יצירת יישומונים בגאוגברה והשימוש במאגר היישומים של גאוגברה; הנדסת המרחב בגאוגברה. השימוש בגאוגברה בפתרון בעיות; השימוש של מולטימדיה, אנימציות וסרטוני ווידאו בהוראה למתמטיקה; 
הכרת כלים ללמידת מתמטיקה ניסיונית ואינטראקטיבית; פרויקטי ההדגמה של וולפרם (Wolfram Demonstration Projects).
סרטוני TED ed (Technology, Entertainment, Design); כלים לכתיבת נוסחאות; תוכניות לחישובים אלגבריים
CAS  (Computer Algebra Systems) –.
 
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.