מחקר אקדמי

לב העשייה האקדמית הנו המחקר האקדמי. באמצעות עריכת מחקרים ופרסום מאמרים, מאפשרים אנשי ונשות הסגל האקדמי עדכון מתמיד של הידע בתחומי מומחיותם. הפעילות המחקרית דורשת זמן ומשאבים כספיים, שכן על החוקרים/ות להתעדכן במצב הידע הקיים (תוך קריאה מרובה), לאסוף ממצאים ולנתחם, לכתוב מאמרים ולפרסמם.
להליך המתואר לעיל יש תרומה מרובה לקיום התפקיד המשמעותי הנוסף של סגל אקדמי במכללות: ההוראה. במחקר האקדמי הנו אחד מן האמצעים של הסגל לשפר את ידיעותיהם ואת איכות ההוראה האקדמית שלהם.
כאשר דנים בסגל אקדמי של בית ספר לחינוך, יש למחקר האקדמי ערך מוסף נוסף. כמי שמכירים את מערכת החינוך ובקיאים במחקר החינוכי, יכולים אנשי ונשות הסגל להקדיש את מחקריהם לחיפוש אחר דרכים לשיפור המערכת.

פרסומים חדשים באתר