מרכזי מחקר

המרכז לרב-תרבותיות
מעבדות מחקר לפסיכולוגיה
המרכז לרב-תרבותיות וחינוך ע"ש פרדה גרבר-הנון, המורה כאמן וכאומן ומה שביניהם. חדר מורים כבית מלאכה והמורה כיוצר מעבדות מחקר לפסיכולוגיה