בקשה לתמיכה כספית בפרסום מחקר

הטופס מיועד לחוקרים שאין להם תקציב מחקר אישי. מרצים עם תקציב מחקר מאושר יגישו טופס החזר הוצאות.
הטופס יועבר לאישור ועדת רשות המחקר. תשובה תועבר בדוא"ל או טלפונית מרכזת רשות המחקר.

בקשה 1

ניתן לצרף קבצי pdf או מסמכי word בלבד (סיומות pdf,doc,docx,rtf).
על הקבצים להיות קטנים מ-5Mb.

ניתן לצרף קבצי pdf או מסמכי word בלבד (סיומות pdf,doc,docx,rtf).
על הקבצים להיות קטנים מ-5Mb.