חבר הנאמנים

העמותה המאוחדת אחוה

ועד מנהל
יו"ר ועד מנהל - גונדר משנה בדימוס שרה פרידמן
מר אבנר גולדמן
מר משה גרינפלד
ד"ר חזי יוסף
ד"ר יאיר כוכב
עו"ד ציון משה
מר גבי נחום
מר מיכאל בן שטרית
ד"ר נגיסט מנגשה
מר אבי קסטרו
גב' רות קרטר
 
חבר הנאמנים
יו"ר חבר הנאמנים - עו"ד עמית יפרח
גונדר משנה בדימוס שרה פרידמן
פרופ' יפעת ביטון
מר קובי אביבי
ד"ר חיים איילון
ד"ר שלום אלדר
ד"ר מוחמד אלנבארי
מר מיכאל בן שטרית
ד"ר אלון בר
מר שמואל ברקוביץ
מר אבנר גולדמן
מר משה גרינפלד
גב' גליה וולוך
מר אליהו (ללו) זוהר
פרופ' אסתר יוגב
ד"ר חזי יוסף
ד"ר יאיר כוכב
מר מיכאל לוי
גב' עדי לוי
ד"ר תמר ליפשיץ
מר דני מורבייה
ד"ר נגיסט מנגשה
עו"ד ציון משה
מר גבי נחום
מר דויד סעידי
גב' תמי פישל
מר משה פריווה
מר יוסי פרץ
פרופ' איל קמחי
מר אבי קסטרו
גב רות קרטר
מר דרור שור
מר רמי שלמור
מר שלמה שמאי
מר יוגב שריד