בחירת מקצוע - מאין ולאן ?

מחבר/ים: 
שרה נגר
עמודים: 
1-20

בחידת מקצוע ההוראה- מאין ולאן ?
שרה נגר
תארנים: בחירת מקצוע, הוראה, ניבוי, הגשמה עצמית, תגמולים, דמויות מפתח, הכשרת מורים.

תקציר

מי הם האנשים הבוחרים להתכשר להוראה? מה טיבם ומה הם המניעים העומדים מאחורי בחירתם זו? באילו כלים ניתן לנבא ולבחון את נכונות הבחירה?

מחקרים לא מעטים, אשר נעשו בעשור האחרון ולפניו, עסקו בשאלה כיצד מגיע אדם לכלל קבלת החלטה לבחור במקצוע. ממצאים ממחקרים אלה מצביעים על מגוון מניעים ושיקולי דעת, דומיננטיים יותר ופחות, המכריעים בתהליך בחירת המקצוע. היכולת לזהות את המניעים ואת שיקולי הדעת נעשתה על ידי שימוש במודלים ובגישות שנבנו לשם כך. כלים אלה שימשו גם לייעוץ ולניבוי מידת התאמתו של המקצוע לנטיותיו וליכולותיו של האדם ולהפך.
בין המחקרים היו שעסקו בזיהוי המניעים ושיקולי הדעת הייחודיים, המשפיעים על בחירת מקצוע ההוראה.
מטרותיו של מאמר זה הן: להתוודע למספר מחקרים העוסקים במניעים לבחירת מקצוע בכלל, ולבחירה במקצוע ההוראה בפרט. לנסות לאמץ ממצאים מתאימים ולהשליכם על תהליכי התפקוד האופרטיבי של המוסד להכשרה. בין השאר: להביא למודעותו של המועמד את החשיבות שבבחינת המניעים ושיקולי הדעת שלו לבחירה במקצוע ההוראה, תוך הצגת דרישותיו השונות של המקצוע.
למקד את תשומת לבנו כמורים להכשרת פרחי הוראה להשתמש בתהליכי ההכשרה העיוניים והמעשיים, שבהם מתנסה הסטודנט, ככלים היכולים לסייע בידינו, וכן בידיו, לבחינה מחדש, ולעתים אף להכרעה, בשאלת ההתאמה ההדדית של הסטודנט ומקצוע ההוראה.