העצמת בתי ספר באמצעות משוב על תכנית העבודה הבית ספרית

מחבר/ים: 
אורית אבידב, רינת אורן ואסתי יוסף
עמודים: 
97-117

העצמת בתי ספר באמצעות משוב על תכנית עבודה הבית ספרית; הצעה לתהליך הערכה
אורית אבידב, רינת אורן, אסתי יוסף
תארנים: העצמה ארגונית, משוב, תכנית עבודה בית ספרית, כלי הערכה.

תקציר

המאמר מציג תפיסה לתהליך משוב להערכת תכנית העבודה הבית ספרית כמקור להעצמה אישית וארגונית של הצוות החינוכי של בית הספר כארגון. המאמר כולל את הנחות היסוד שעומדות בבסיס תהליך ההערכה והמשוב ואת מטרות המשוב, ופורס את רכיבי התהליך, כולל הגדרת השותפים לו.
תפיסת תהליך ההערכה לתכנית העבודה הבית ספרית עומדת בבסיס תהליך המשוב לבית הספר. תפיסה זו מציגה את המבנה ואת המשוב הרצויים לתהליך ההערכה, ומציעה כלי הערכה כבסיס לדיאלוג פנימי וחיצוני, בתוך בית הספר ובין בית הספר לשותפיו, ובכללם: מרכז המורים, הפיקוח, מומחי התוכן, המחוז והמטה הארצי. תהליך המשוב כולו נבנה כנדבך לעשייה הבית ספרית ולהטמעת תכנית העבודה בחיי היומיום של בית הספר. תהליך ההערכה המוצע מחזק את הקשר בין התוכן לתהליך, קשר המעודד להעצמה ארגונית של העשייה הבית ספרית. תהליך זה מחזק את תפיסת המנהיגות ואת האחריות והשותפות של המנהל וחברי הצוות בעיצוב העשייה הבית ספרית.
המאמר מציג מחד את העקרונות והנחות העבודה שהנחו את צוות החשיבה לבניית התהליך, ומציין מאידך את ההשלכות הצפויות של המשוב על תרבות העשייה החינוכית בבית הספר.