הערכת יכולת הניבוי של ועדות הקבלה ללימודים במכללת אחוה

מחבר/ים: 
אריאלה טייכמן וינברג , מרצדס ברצ'ילון בן-אב
עמודים: 
21-31

הערכת יכולת הניבוי של ועדות הקבלה ללימודים במכללת אהוה
אריאלה טייכמן-וינברג, מרסדס ברצ׳ילון בן-אב
תארנים: ועדת קבלה להוראה, מיון מועמדים, ניבוי הצלחה בלימודי הוראה.

תקציר

סטודנט המבקש להתקבל ללימודי הוראה במכללה האקדמית אחוה, מוערך באמצעות שלושה קריטריונים: ממוצע של ציונים במבחני הבגרות, מבחן סף, שהוא מבחן קבלה ארצי למכללות למורים, וריאיון בוועדת קבלה הכוללת שני מרצים מהמכללה. בעוד ששני הקריטריונים הראשונים אמורים לנבא את היכולת הלימודית של המועמד, אמורה ועדת הקבלה, בנוסף, לנסות לאמוד גם תכונות אישיות החשובות לעוסק בהוראה, כגון: כושר ביטוי, ביטחון עצמי, יכולת עיונית, יחסים בין אישיים, מנהיגות וגמישות. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק אם ועדות הקבלה במכללת אחוה מנבאות הצלחה בלימודי ההוראה. המחקר נערך על מדגם מכלול המועמדים, וכן על מספר מועמדים חריגים, אשר נפסלו על-ידי ועדת הקבלה ואשר התקבלו על תנאי לאחר ריאיון אישי אצל ראש המרכז להכשרת עובדי הוראה. תוצאות המחקר מעידות שלא נמצא קשר בין הערכת הסטודנטים בוועדת הקבלה לבין הצלחתם בלימודי ההוראה, הן לגבי כלל הסטודנטים והן לגבי הסטודנטים החריגים. לאור ממצאים אלה נערך מחקר בין המרצים שניהלו את ועדות הקבלה, ונמצא כי קיימת סבירות גבוהה שכישלון הניבוי בתהליך ההערכה נבע מהיכרות שטחית מדי של המועמדים, וכן מהיעדר כלים להתרשמות מספקת מהם. לאור מסקנות מחקר זה רצוי לשנות את התהליך לברירת המועמדים למכללת אחוה.