התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים במרכזי מורים אזוריים: השתלמות והדרכה כמכלול

מחבר/ים: 
אתי גלעד
עמודים: 
79-96

התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים !מרכזי מורים אזוריים: השתלמות והדרכה כמכלול
אתי גלעד
תארנים: מרכז מורים אזורי, מודל סדנאי, השתלמויות ארוכות-טווח, הדרכת מורים, ליווי בתי ספר, בית הספר כמכלול, בית ספר כארגון לומד, מרכז מורים כארגון לומד, למידה כאורח חיים.

תקציר

מטרת המחקר הנה להתחקות אחר תהליכי ההתפתחות המקצועית של מורים הלומדים במרכזי מורים אזוריים. לפי הנחת היסוד בהשתלמויות המורים באותם מרכזים, המורה משתלם לאורך חייו המקצועיים, הוא מקבל הדרכה כחלק מההשתלמות ותוך כדי יישום בכיתות. לכן אחת המטרות המרכזיות של מרכזי מורים היא פיתוח מודלים ליישום ולהטמעה של תכנים, תיאוריות ומתודות, הנלמדים במסגרת הסדנה במרכז המורים.
המעקב אחר המורים נערך במהלך השתלמותם והדרכתם ובמהלך הוראתם בכיתות. מהניסיון המצטבר של 14 מרכזי המורים שהוקמו עד כה נמצא, כי מודלים של השתלמויות למורים המשלבים תיאוריה והדרכה בכיתות, משמעותיים ורלוונטיים יותר מההשתלמויות וההדרכה המקובלים עד היום במערכת. עדויות המורים המשתלמים במרכזי מורים אלה מצביעות על התרומה להתפתחותם האישית והמקצועית.
מרכזי המורים, כארגונים לומדים ומלמדים, הם "בית מקצועי" למורים, ולכן הם יכולים להוות מנוף ללמידה משמעותית ורלוונטית כאורח חיים.