יאנוש קורצ'אק - מחנך ועורך עיתון לילדים

מחבר/ים: 
עדינה בר-אל
עמודים: 
187-198

עדינה בר-אל
יאנוש קורציאק - מחנך ועורך עיתון לילדים
תארנים: יאנוש קורציאק; MALY PRZEGLAD ףמאלי פשגלונד׳]; עיתונות ילדים; יהדות פולין; בית-ספר פרוגרסיבי; בית היתומים היהודי בוורשה; חינוך יהודי.

תקציר

יאנוש קורציאק היה רופא, סופר, עיתונאי, עורך עיתון לילדים ובעיקר: מחנך. הוא נחשב כאחד ממפתחי הדגם של בית הספר הפרוגרסיבי (המתקדם). קורציאק ניהל שני בתי יתומים בוורשה, האחד לילדים פולנים והשני - ברחוב קרוכמלנה - לילדים יהודים. עוזרתו הנאמנה הייתה סטפניה וילציינסקה (סטפה). בית היתומים פעל גם בתקופה הקשה של הכיבוש הגרמני, כאשר היהודים רוכזו בגטו והוא בעצמו הלך לחפש אוכל בעבורם. כידוע, עם קבלת הצו לפנות את בית היתומים ולהגיע ל״אומשלגפלאץ״ (תחנת הרכבת בוורשה שממנה נשלחו היהודים למחנות ההשמדה), הוא לא קיבל את ההצעות להינצל ובחר ללכת עם חניכיו אל המוות. הוא היה להם רופא, פסיכולוג ומחנך. הוא דאג הן לגופו והן לנפשו של הילד. ביסוד גישתו החינוכית היה יחס של כבוד לילד, רצון לחנך אותו להיות עצמאי ומחושל. במאמר תתואר עבודתו החינוכית בבית היתומים ושיטתו החינוכית המיוחדת. יושם דגש על אישיותו ועל יחסו לילדים.
חלקו השני של המאמר מוקדש לפן נוסף באישיותו - עורך עיתון ילדים. קורציאק ערך עיתון לילדים בשם MALY PRZEGLAD (מאלי פשגלונד) שפירושו בפולנית: ״סקירה קטנה״. עיתון זה הופיע כמוסף לעיתון היהודי בשפה הפולנית NASZ PRZEGLAD (נאש פשגלונד), שפירושו ״סקירה שלנו״. בין קוראי העיתון של קורציאק היו ילדים, גם יהודים וגם פולנים. העיתון נכתב כמעט כולו בידי ילדים וזה היה ייחודו. גם במערכת עבדו ילדים.
במאמר יובלט ייחודו של עיתון זה, ויתוארו עבודת המערכת ותרומתו של העיתון לילדים. בנספח יובא ריאיון שנערך עם מדזה מרקהה, שהייתה בנערותה מזכירת המערכת של העיתון. בריאיון זה היא סיפרה על עבודתה עם קורציאק ועל העיתון.