על אפשרות הגשמת ההגשמה העצמית

מחבר/ים: 
ישראל אידלביץ'
עמודים: 
119-143

על אפשרות הגשמת ההגשמה העצמית
ישראל אידלוביץ׳
תארנים: הגשמה עצמית, מימוש עצמי, אקטואליזציה עצמית, אוטופיה, "החיים הטובים״, תשוקות עמוקות, שאיפות, אוטונומיה.

תקציר

מטרת מאמר זה היא להביא ניתוח מפורט של אידיאל ההגשמה העצמית. הניתוח של אידיאל זה איננו מושגי בלבד, אלא גם נורמטיבי. ה״הגשמה עצמית״ היא ערך המקפל בתוכו שני מושגים בעלי משמעות דומה: ״מימוש עצמי״ ו״אקטואליזציה עצמית״. ההגשמה העצמית זכתה לביקורת על היותה שיטה אגואיסטית או שיטה בעלת ערכים ניטראליים, שאין בהם אבחנה בין קדושים לחוטאים. אף-על-פי-כן, ההגשמה העצמית, בסופו של דבר, מתבססת על אידיאת הכבוד האנושי. ההגשמה העצמית מורכבת מתשוקות ומהישגים במעלתם הגבוהה ביותר, היא כוללת את כל ערכי החיים האנושיים והיא התכלית האחרונה של השאיפות האנושיות. לכן לשאוף ל״חיים הטובים״ משמעו לשאוף להגשמה עצמית.