פיתוח שיטה לניבוי ההצלחה של תלמידים בבחינת הבגרות...

מחבר/ים: 
נתן גרבר
עמודים: 
171-186

נתן גרבר
פיתוח שיטה לניבוי ההצלחה של תלמידים בבחינות הבגרות במדעי המחשב: גיליון אלקטרוני
מול שפת תכנות
תארנים: מבחני בגרות, מדעי המחשב, ניבוי הצלחה, מבני בקרה, שפת תכנות Pascal, גיליון אלקטרוני Excel.

תקציר

נחקרה אפשרות לנבא לתלמידי חטיבת הביניים (חט״ב), הלומדים מחשבים בכיתה ט', מה תהיה מידת הצלחתם ללימוד מקצוע ״מדעי המחשב״ בחטיבה העליונה (חט״ע). בוצעה השוואה בין כלים שקיימים בגיליון אלקטרוני (למשל, מבני בקרה) לבין כלים שקיימים בשפת התכנות. מהממצאים עולה שבגיליון אלקטרוני יש מספיק כלים לפתרון בעיות אלגוריתמיות.
לכן מוצע לנבא את הישגי התלמידים בחט״ע על-סמך הישגיהם בלימודי הגיליון האלקטרוני בכיתה ט'. ניבוי זה יהיה אמין אך ורק אם תידרש חשיבה אלגוריתמית לפתרון התרגילים שיוגשו לתלמידים. לשם כך יש לפתח תרגילים שדומים לתרגילים שבלימודי שפות התכנות.