שותפות מכללה -בית ספר להתפתחות פרופסיונלית: מודל ייחודי ב"תכנית מצויינים"

מחבר/ים: 
שוש מלאת, משה זילברשטיין
עמודים: 
33-46

שותפות מכללה - בית ספר להתפתחות פרופסיונלית; מודל ייחודי ״בתכנית מצוינים״
שוש מלאת, משה זילברשטיין
תארנים: P.D.S, מצוינים, בית ספר מאמן/עמית, בית ספר ניסויי.

תקציר

רעיונות לשיתוף פעולה בהכשרת מורים בין המכללה כמוסד מכשיר ובין בית-הספר כמוסד התנסות הביאו למחשבה להפעיל תכנית ניסויית, הכוללת מודל ייחודי בבית ספר מאמן, למשתתפי תכנית המצוינים במכללת אחוה.
הבסיס למודל הנו האמונה, שלבית הספר יש תפקיד חשוב בהכשרת הידע הפדגוגי-פרקטי של המורה במצבים אותנטיים, שאין להם ביטוי במודלים של אימוני ההוראה הקיימים היום. המאמר מתאר את המסגרת הקונספטואלית לדגם ההתנסות המעשית בבית הספר המאמן (P.D.S), את הרציונל לתכנית המצוינים במכללה ואת המהות של בית הספר הניסויי. כמו כן מודגשים להלן ההיבטים המעשיים של השותפות בין מכללה לבית ספר ביישום המודל הייחודי להתפתחות הפרופסיונלית בהוראה.