שלום עליכם והרעיון הציוני

מחבר/ים: 
זאב גולדברג
עמודים: 
223-268

זאב גולדברג
שלום-עליכם והרעיון הציוני
תארנים: חיבת-ציון, ציונות, ריב לשונות, עברית, יידיש, תעמולה, שלום-עליכם, הרצל, נשים, "כתבים ציוניים", המדינה שבדרך.

תקציר

הרקע לעיסוק ביחסו של שלום-עליכם לרעיון הציוני הוא הקונפליקט הבסיסי הקיים בין סופר יידיש נערץ לבין התנועה הציונית, שחרטה על דגלה את שלילת היידיש. מאמר זה בוחן אם שלילת היידיש בקרב הציונים השפיעה על הסופר בקביעת יחסו לרעיון הציוני ולתנועה הציונית.
שלום-עליכם פעל רבות לקידום הרעיון הציוני. הוא כתב חוברות תעמולה וסיפורים ציוניים ביידיש, השתתף בקונגרסים הציוניים, יצא למסעות תעמולה למען הציונות ועמד בקשרים עם ראשי התנועה הציונית. מאמר זה מתמקד בסקירת ׳׳כתביו-הציוניים" של שלום-עליכם ושופך אור על הרקע ההיסטורי ספרותי של כתבים אלו. המאמר בוחן את יחסו של שלום-עליכם ל"ריב -הלשונות" בין העברית ליידיש בתנועה הציונית ומגיע למסקנה, ששלום-עליכם התנגד נחרצות ליחס השלילי של הציונים ליידיש, ולא האמין שאפשר ל"סכור" את פיותיהם של מיליוני היהודים המדברים בשפה זו. למרות זאת הוא לא נתן לוויכוח זה להשפיע על יחסו לציונות. שלום-עליכם תמך ברעיון הציוני ובתנועה הציונית מימי "חיבת-ציון" ועד למותו בשנת 1916. למרבה האבסורד, דווקא חוברות התעמולה הציונית שכתב ביידיש היו כלי מרכזי להפצת הציונות בקרב מיליוני היהודים דוברי היידיש.