"זהו מרוץ אינסופי שבו עליי כל הזמן לקדם ולהתקדם.." : תמורות בהתפתחות "הידע הדידקטי " ו"הידע העצמי" של מורים מתחילים

מחבר/ים: 
שוש מלאת
עמודים: 
47-78

״זהו מרוץ אינסופי שבו עליי כל הזמן לקדם ולהתקדם ״ ״ ״ / תמורות בהתפתחות ״הידע הדידקטי״ ו״הידע העצמי״ של מורים מתחילים
שוש מלאת
תארנים: ידע פדגוגי-פרקטי, ידע דידקטי, ידע עצמי, מורה מתחיל, דילמה, ליווי בקליטה.

תקציר

המחקר המוצג הוא מחקר מעקב מהסוג של "חקר מקרים", שהתחקה אחרי תהליכי ההתנהגות והחשיבה של מורים מתחילים בוגרי אוניברסיטאות ומורים מתחילים בוגרי מכללה בשנה הראשונה לעבודתם. חלק מהמורים המתחילים השתתפו בפרויקט ליווי בקליטה (פרויקט תמיכה במורים מתחילים מטעם המוסד המכשיר, כולל הנחיה מלווה). מטרת המחקר הייתה לחשוף את התמורות בתפקודו של המורה המתחיל. המחקר נערך בשיטה האיכותית. כלי המחקר כללו תצפיות, שאלונים וריאיונות רפלקטיביים.
ממצאי התמורות בהתפתחות ה״ידע הדידקטי״ הראו שיפור ברכיבים הבאים: ניהול וארגון כיתה, שימוש באסטרטגיות הוראה מגוונות, הכנת חומרי למידה ומבחנים. לא נמצאו הבדלים בין בוגרי אוניברסיטה לבין בוגרי מכללה עם ליווי בקליטה וללא ליווי. ממצאי הניתוח האיכותי להתפתחות ״הידע העצמי״ מעידים, שגיבוש ה״אני מאמין" ובניית פילוסופיות אישיות מושפעים ממספר גורמים, כגון הניסיון האישי בפתרון בעיות והביוגרפיה האישית.
נושא הדילמות האישיות והרפלקציה המקצועית נמצא מהותי להתפתחותו של הידע העצמי והוא בלט בקרב משתתפי פרויקט ליווי בקליטה.
אחת ממסקנות המחקר לגבי השנה הראשונה לעבודה בהוראה היא: בשנה זו, שהיא שנה קריטית בחייו המקצועיים של המורה, נדרשת הנחיה פדגוגית מלווה, שתכלול טיפוח מיומנויות העצמה ומיומנויות רפלקציה לשם פיתוח וגיבוש הידע העצמי של המורה המתחיל. ההתפתחות המקצועית של המורה תלויה בלמידתו, בתכנית הליווי והתמיכה, בתהליכי הסוציאליזציה שלו במערכת ובהשפעת תרבות בית הספר על פרקטיקת המורה.
* המאמר מבוסס על חלק מעבודת הדוקטורט בהנחיית פרופ' נעמה צבר בן-יהושע ופרופ' פנחס תמיר.