כתב עת לעיון ומחקר 2

מספר חוברת: 
2

אחוה- המכללה האקדמית לחינוך

מערכת כתב העת

יו"ר המערכת: ד"ר יעקב גרוס.

חברי המערכת (עפ"י סדר א"ב):

ד"ר עזר כהנוב, ד"ר יעקב גרוס, ד"ר גבריאל זלדין,פרופ' דב רוזנר,ד"ר שרה האופטמן.

עריכה לשונית: שרה בוני.

עיצוב הכריכה: אלדד בוגנים.

הכנה לדפוס ועריכה גרפית: אלדד בוגנים.

הפקה: סברינה גבר.

הוצאה לאור: מכללת אחוה טל' 08-8588019

דפוס:דפוס -אילן.

ISSN: 0793-3355 © כל הזכויות שמורות

אחוה- המכללה האקדמית לחינוך

ד.נ. שקמים 7980400 , טל' 08-8588044

כתובתנו באינטרנט:/ברוכים-הבאים-לספרייה

שנת פרסום עברית: 
תשנ"ה
שנת פרסום לועזית: 
1995

תוכן עניינים

כותרת מחבר/ים עמודים מאמר מצורף
כלי מחקר איכותיים בחשיפת ידע קוריקולרי המוקנה למורים בסדנאות לפיתוח תוכניות לימודים שוש מלאת 1-9 לצפיה במסמך pdf
השפעת תיווך באמצעות מחשב על רמת החשיבה האנאלוגית של ילדי הגן עפרה ניר-גל 10-21 לצפיה במסמך pdf
בין עובדות היסטוריות לעקרונות פילוסופיים ־ על הבנת אופיו וטיבו של ההסבר ההיסטורי דוד שחר 30-34 לצפיה במסמך pdf
"עם התורה" "ועם המדינה" יחסו של הרב דייר יצחק ברייער לציונות עזר כהנוב 35-38 לצפיה במסמך pdf
העלייה הלא־יהודית בעשור הראשון לקיום המדינה וקליטת הנתונים, עמדות והשלכות גבריאל זלדין 39-45 לצפיה במסמך pdf
פפירולוגיה ומקומה במוסד להכשרת עובדי הוראה נחום כהן 46-50 לצפיה במסמך pdf
תועלתם של מרכיבי "הדקדוק היוצר" בהוראת תחביר הלשון העברית יאיר בריג 51-56 לצפיה במסמך pdf
סדנה דידקטית ־ שילוב תיאוריה ומעשה בהוראת ספרות בבית־הספר היסודי עדינה בר-אל 55-60 לצפיה במסמך pdf
פיתוח יכולת כתיבת תמצית וסיכום באמצעות שימוש בטקסטים מתחומי ידע שונים סיגלית גבאי 61-65 לצפיה במסמך pdf
ספרות ופדגוגיה יוסף אורן 66-67 לצפיה במסמך pdf
אני מאשים חיים צינס 68-69 לצפיה במסמך pdf
ממאמר למאמר שרה האופטמן 70-71 לצפיה במסמך pdf