יונתן כבר לא כל כך קטן! מיונתן הנאיבי אל יונתן האידיאולוגי

מחבר/ים: 
לאה ברץ
עמודים: 
183-209

לאה ברץ

יונתן כבר לא כל כך קטן! מיונתן הנאיבי אל יונתן האידיאולוגי

תארנים: המושג: אינטרטקסטואליות או בין-טקסטואליות; שירים: "יונתן הקטן" - גרסה אנונימית, "יונתן הקטן" י. דושמן, "על העץ", יונתן גפן, "יונתן" מ. שטרית, "יונתן" - יונה וולך.

תקציר

מאמר זה יבחן כיצד תבניות של שירי ילדים השילו מעליהן תכנים נאיביים, וקלטו לתוכן צפנים, שההקשר שלהם יוצר מחאה. המפגש בין הקונטקסט הגלוי - המוכר - הנאיבי, לבין החדש יוצר מפגש המחייב פענוח מסוג שונה. הקורא חייב לפרק את ההתאמה החד ערכית בין מסמן ומסומן, ולפרש על פי המסומנים החדשים המכילים בתוכם שדרים שונים .

מאמר זה מבקש לבחון, אספקט נוסף, והוא - כיצד שירי מחאה או שירים בעלי תשתית אידיאולוגית מתחברים אל שיר ילדים. מגמה זו, אם היא מכוונת או לאו, באה להקהות את המסר האידיאולוגי המוצפן בתוך תשתית של שיר ילדים.