מעמד האישה הבדווית בישראל -תמורות כלכליות וחברתיות

מחבר/ים: 
משה כהן
עמודים: 
229-239

משה כהן

מעמד האישה הבדווית בישראל -תמורות כלכליות וחברתיות

תארנים: בדווי, ערבי, פריון נשים, מעמד כלכלי, חברתי, חינוכי ודתי, חתונה, ברית מילה, אגנט, ולי, דוחילה, בדע, חיש אשה, דחייה, סחג'ה, מנהג, ערף.

תקציר

מעמדה של האישה הערבייה בכלל והבדווית בפרט, הוא נושא ראוי לעיון ולדיון נרחב.

המעיין בתמורות שחלו במעמדה של האישה הבדווית בעשורים האחרונים יגלה תמורות רבות בתחומים שונים. תמורות אלה קשורות לכל תחומי חייו של הבדווי: התחום החברתי, התחום הכלכלי והתחום החינוכי, ובמידה זו או אחרת של אינטנסיביות גם בתחום הדתי.

במאמר זה ניסיתי לסקור תמורות מספר שחלו, כאמור, במעמדה של האישה הבדווית, זאת עשיתי בשימת דגש מיוחדת על ההשוואה במישור החינוכי בין מצב ההשכלה בין שני העשורים האחרונים לתקופתנו אנו. כדי שנראה את הדואליות, העליות והמורדות, שבתמורות החברתיות, הבאתי כדוגמה בסוף המאמר את החתונה הבדווית מחד גיסא, עם התמורות האיטיות אך הקונסיסטנטיות שחלו בה; ומאידך גיסא, ובה בעת, ציינתי את מילת הבנות, אשר חכמי האסלאם נחלקו לגביה. זאת, כדי להצביע על תופעות שונות ולעתים אף מנוגדות. חלקן של תופעות אלה חדש, חלקן עתיק, אך מקצתן מצוי עד היום בקרב הבדווים .