על כמה ממאפייני הלשון של התכתובת בדואר האלקטרוני

מחבר/ים: 
צבי ישראל
עמודים: 
155-171

צבי שראל
על כמה ממאפייני הלשון של התכתובת בדואר האלקטרוני*
תארנים: מהפכת המידע, לשון דבורה וכתובה, משלבים, תקשורת אלקטרונית וקונוונציונלית, תרבות אוראלית ואוריינית, מחשוב ותקשוב.

תקציר

מהפכת המידע והתפשטותה לכל תחומי חיינו מאיצות תהליכי לשון, המעוררים עיון מחודש במחקר הבלשני והסוציולינגוויסטי.בין התהליכים הבולטים יש לִמְנות את התפתחותה של לשון "מעורבת", שמעורבים בהדות של לשון הכתב הפורמלית ושל לשון הדיבור הבלתי-פורמלית. אמנם, תזוזותה לשונית אחת לחברתה מתקיימות כל העת בשני הכיוונים: מהלשון הפורמלית לבלתי-פורמלית ולהפך; אולם החידוש הוא בתופעות ייחודיות הנגרמות בהשפעת מהפכת המידע. על רקע זה ניתן למצוא בספרות המחקר גישות שונות ואף מנוגדות לשאלה, איזו לשון מתפתחת לנגד עינינו: האם זאת בעיקרה לשון דיבור בלתי- פורמלית הנמסרת בכתב, או אולי היא בעיקרה לשון כתב פורמלית, שיש בה רבים מן< היסודות של הלשון הדבורה הבלתי-פורמלית? כיוון שהתהליך עדיין בראשיתו, ספק אם ניתן לנקוט עמדה בסוגיה זו. לפיכך נסתפק בשלב זה ב"צילום-מצב" של קטע אחד מתוך התמונה הכללית, פרט העשוי אולי ללמד על הכלל. לשם כך נתאר כאן תוצאות של ניתוח מדגם לשוני של תכתובת בדואר האלקטרוני בעברית, ובדיקתן לאורם של דיונים וממצאים אמפיריים מועטים, המצויים בשלב זה בספרות המחקר.
מעוף ומעשה מס' 5, תשנ"0 - 1999