קבוצות תמיכה למשפחות לילדים חריגים

מחבר/ים: 
יוספה איינברג
עמודים: 
259-274

יוספה איזנברג

קבוצות תמיכה למשפחות לילדים חריגים

תארנים: ילד חריג, עבודה קבוצתית, קבוצות תמיכה, הורים, התמודדות, יעוץ,הדרכה.

תקציר

מטרת המאמר להציג את ייחודה של העבודה הקבוצתית עם הורים לילדים חריגים. המאמר יתאר את עקרונות העבודה בקבוצת ההורים, את הנושאים העולים בדרך- כלל בקבוצות ההורים, את מאפייני המשתתפים ואת הסיבות לחיפוש אחר כלי טיפולי זה. המאמר יציג את התרומה שיש לכלי טיפולי זה, כמקור חשוב לתמיכה רגשית ולסיוע בהתמודדות עם ילד חריג.