אלכסנדר הגדול פותח 'שערי מזרח'

מחבר/ים: 
נחום כהן
עמודים: 
149-161

אלכסנדר הגדול פותח 'שערי מזרח'

נחום כהן

תארנים: אלכסנדר הגדול, שערי המזרח, שערים שונים, התקופה ההלניסטית, מקדוניה, 'העולם ההלני', 'העולם הברברי', דמות הגיבור כנגד האנטי גיבור.

תקציר

כרקע למאמר זה תשמש פרשת חייו המרתקת של אלכסנדר הגדול מלך מקדוניה. נתמקד בהישג לוואי של כיבושיו, דהיינו – פתיחת 'שערי המזרח' בפני בני דורו והדורות הבאים. לצורך בחינת מפעלו זה של המלך, ננסה לבדוק מה ידעו היוונים על המזרח לפני תחילת מסעותיו. אלכסנדר יצא אל המזרח ומטרתו כיבוש אסיה הקטנה, וככל שהתקדם התרחבו שאיפותיו, עד שהגיע להכנעתה ללא תנאי של האימפריה הפרסית לה, וכבש שטחים רבים אף מעבר לגבולותיה. ננתח במאמר זה את ה'שערים' שהוא פתחני היוונים והמקדונים, ובסופו של דבר גם בפני כל יתר בני המערב: שערים אוגרפיים, שערי התיישבות, שערים כלכליים, שערי מחקר, שערי דת, פילוסופיה ות. נבחן את הישגיו במלאכת הקירוב בין מזרח למערב, שאותה חרת על דגלו בפרק הן של מלכותו, אך לא עלה בידו להשלימה. נדון בהערכת דמותו ובהתייחסותו בקרב בני דורו ועד לדורנו אנו. אין חולק שבמהלך ההיסטוריה חלו חליפות ותמורות בגישות אל אלכסנדר. מאידך גיסא, דמותו של המלך הגדול, גם אם זוהרה הועם משהו (ואולי אף יותר מכך) לנוכח עמדותיהם הביקורתיות של היסטוריונים מודרניים, עדיין יש בה אותו ניצוץ מקסים הסוחף אליו מתעניינים בכל דור ודור.

מעוף ומעשה מס' 6, תש"ס – 2000