הלמידה מרחוק: תפקיד המורה כמנחה בסביבה הלימודית הווירטואלית

מחבר/ים: 
עופרה ניר -גל
עמודים: 
103-129

הלמידה מרחוק: תפקיד המורה כמנחה

בסביבה הלימודית הווירטואלית