העמלנות בחינוך הציוני בגולה

מחבר/ים: 
עדינה בר-אל
עמודים: 
239-253

עדינה בר-אל

העמלנות בחינוך הציוני בגולה.

תארנים: עמלנות, חינוך ציוני, קיבוץ-הכשרה, חלוציות, רשת החינוך 'תרבות', עיתוני-ילדים, שבלים, עולמי, עולמי הקטן, עולמי הקטנטן.

תקציר

מגמת העמלנות החלה להשתרש בבתי-ספר בארצות שונות בסוף המאה התשע-עשרה. הדוגלים בעמלנות ציינו את הצורך להפעיל, בנוסף למיומנויות הקוגנטיביות, גם מיומנויות פיסיות. הם גרסו שיש לפתח הן את גופו והן את נפשו של הילד, תוך כדי התחשבות בנטיותיו הטבעיות ובשלבי התפתחותו. 'תרבות' היתה רשת מוסדות חינוך בפולין, ששפת ההוראה בהם היתה עברית, והאידיאולוגיה שלהם ציונית. ברשת 'תרבות' השתלבה מגמת העמלנות עם הרצון והצורך להכשיר את הצעיר היהודי לעלייה לארץ-ישראל ולח״ חלוציות שם. בהתאם לכך שילבו בתוכנית הלימודים, בנוסף ללימודים העיוניים, ספורט, מלאכת יד, קשר אל הטבע, אמנות ואסתטיקה. גם בעיתוני הילדים של רשת 'תרבות' ניתן ביטוי למגמה זו. המאמר מתאר את יתרונותיה של העמלנות, כפי שהשתקפו במאמרים בעיתונות הפדגוגית שנועדה למורים של רשת 'תרבות'; וכן את הנושאים חלוציות, ספורט ומלאכה, כפי שהוצגו בפני הקוראים הצעירים בעיתוני הילדים של רשת זו, שיצאו לאור בעברית בפולין בין שתי מלחמות העולם. החל בעיתון שבלים (1923-1922) וכלה בשלושת העיתונים עולמי, עולמי הקטן ועולמי הקטנטן (1939-1936).

מעוף ומעשה מס' 6, תש"0 - 2000