עמדת הצדוקים והאיסיים ביחס לעירוב חצרות בשבת לאור ספרות חז"ל

מחבר/ים: 
איל רגב
עמודים: 
185-203

איל רגב

עמדת הצדוקים והאיסיים ביחס לעירוב חצרות בשבת לאור ספרות חז״ל.

תארנים: היסטוריה של עם ישראל בימי בית שני, חברה ודת ביהדות העתיקה, פלגים וכיתות, יחסי שכנות בירושלים, תולדות ההלכה.

תקציר

ניתוח משנת עירובין ו, ב מעלה כי הצדוקים התנגדו לעירוב חצרות שביצעו שכניהם הפרושים, כיוון שהם החמירו בדיני עירובין וסברו שאסור להוציא מן הבית לחצר בשבת. עמדתם זו גרמה לקשיים ולבטים לאותם שכנים, האם מותר להם לבצע את שיתוף המבוי למרות התנגדות השכן הצדוקי, ואם כן, באילו תנאים.השוואת הצו שבמגילת ברית דמשק יא 5-4 'אל יתערב איש מרצונו בשבת' עם דיני עירוב חצרות ושיתוף מבואות בספרות חז״ל מגלה התאמה בין השניים בפרטים רבים. לפיכך, יש לדעתנו לראות בצו זה הוראה על הימנעות ממעורבות של איסיים בעירוב חצרות שביצעו שכניהם הפרושים. לאור הבנה זו של הצו בברית דמשק, נראה שהאיסיים נמנעו מלהסכים לקחת חלק עם שכניהם הפרושים בעירוב החצרות, וגם היו עשויים להקשות על הפרושים בביצוע עירוב החצרות. מסקנות אלה מלמדות על הבעייתיות של דיני עירוב החצרות בקרב החברה היהודית בימי בית שני .

מעוף ומעשה מס' 6, תש״ס - 2000