אתיקה ואסתטיקה - בעייתיות בהוראת שירי ירושלים, שכתבו משוררים לא יהודים

מחבר/ים: 
לאה ברץ
עמודים: 
13-32

לאה ברץ אתיקה ואסתטיקה - בעייתיות בהוראת שירי ירושלים, שכתבו משוררים לא יהודים תארנים: ירושלים בשירה, חינוך, אידיאולוגיה.

תקציר

תפקידה של האומנות הוא ליצור חוויה אסתטית. בהצגת הסוגיה האסתטית עלול המורה למצוא עצמו מתמודד עם מתודה חינוכית, שאינה חופפת את עמדתו האידיאולוגית. האפשרויות הנגזרות מכך הן להתעלם מהנושא, משום שהוא אינו תואם את תפיסתו הערכית (גישה של התעלמות והדחקה); ללמדו, על-אף שאינו מתאים להשקפת עולמו (ללמדו מתוך גישה של ניכור והזרה); להציגו על מכלול הבעיות שהוא מעורר (גישה פלורליסטית); להציגו מתוך ראייה הומניסטית, ראייה המרחיבה דעתו של אדם, למרות היותה נוגדת את השקפתו מטרת המאמר לבחון את השלכותיו של חומר ספרותי על מהלך הוראה, בעיקר כאשר יחידת ההוראה אינה תואמת את תפיסת העולם, הן של המורה והן את הלך הרוח הציבורי. יחידת החומר הנידונה היא שירים, שכתבו על ירושלים משוררים ישראלים, יהודים ולא יהודים. מובן, שכל בחירה משקפת את עולמו של המורה. חובה עלינו כמורים להכיר בעובדה, כי תפקידנו להציג מגוון של תפיסות כדי למנוע בורות ובערות, וכדי שמכלול הדעות יאפשר בחירה מתוך מודעות, וכך תהפוך לבחירה נאורה.

מעוף ומעשה מס' 6, תש"0 - 2000