נשים עובדות, נשים לומדות: ההבחנה בין הספירה הפרסית לספירה הציבורית בראי הספרות המחקרית - סקירה ביקורתית

מחבר/ים: 
ענת פסטה-שוברט
עמודים: 
45-73

ענת פסטה-שוברט נשים עובדות, נשים לומדות: ההבחנה בין הספירה הפרסית לספירה הציבורית בראי הספרות המחקרית -סקירה ביקורתית

תארנים: ספירה פרטית וספירה ציבורית, אימהות, השכלה גבוהה, תעסוקה, פרקטיקות, סדר חברתי, חלוקת תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי, פרשנות אישית.

תקציר

תיאוריות פמיניסטיות פוסט-מודרניות מצביעות על בעייתיות המחקר והכתיבה על נשים מתוך תיאוריות עמדה פמיניסטית, שאינן מעמידות בספק אפיסטמי ופרגמטי את היחסים בין הקטגוריות המלאכותיות, כגון: פרטי/ציבורי, נשיות/אימהות. מאמר זה מציע 'קריאה מחודשת' של הספרות הדנה בפנייתן של נשים ואימהות לספירה הציבורית. עניינו הוא דיון בקלות הבלתי נסבלת שבה השיח התיאורטי מציג את השתלבותן של נשים בספירה הציבורית, בעיקר במונחים של הרחבת התפקידים הנשיים, קונפליקט בין-תפקידי או משבר אישי. מטרת המאמר לחשוף את הקוראות/הקוראים לאופן שבו ההבחנה בין 'פרטי-ציבורי' מוצגת כמרכיב מרכזי, אם כי פרובלמטי, ובעל משמעות בהבניית המציאות היומיומית של נשים. במהלכו של הדיון כאן שני מוקדים מרכזיים: הראשון, סקירה ביקורתית של שאלת ההבחנה בין הספירה הפרטית והספירה הציבורית בראי הספרות המחקרית, תוך דיון בהיבטים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים של אימהות ושל הקונפליקט הבין-תפקידי כחלק מהסדר החברתי; והשני, חינוך ונשים - סקירה ביקורתית.  

 *תודות לפרופ' רבקה בר-יוסף, לד״ר שרה האופטמן, לד״ר יעקוב גרוס ולד״ר ישראל אידילוביץ אשר קראו והגיבו לגרסאות קודמות של מאמר זה.

מעוף ומעשה מס' 6, תש״ס - 2000