מורה לחיים:מה בין "מורה להוראה" למדריך פדגוגי?תהליך היעשות מדריך פדגוגי – סיפור מקרה

מחבר/ים: 
שוש מלאת
עמודים: 
1-13

מורה לחיים:מה בין "מורה להוראה" למדריך פדגוגי?תהליך היעשות מדריך פדגוגי – סיפור מקרה
שוש מלאת
מוקדש לזכרה של רחל שקד (קוקה) ז"ל
תארנים: היעשות מורה, מדריך פדגוגי, שיחת הכנה, שיחת משוב, הישרדות, תקשורת יעילה.

תקציר

מדריך פדגוגי הוא תפקיד מרכזי בהכשרת מורים. זהו תפקיד שבו בדרך-כלל מורה מומחה בעל ניסיון, ידע וכישורי-הנחיה
מתרגם את ניסיונו ומכשיר סטודנטים להיות מורים כמותו, לא בדרך שולייתית. לתפקיד זה, תפקיד ההדרכה הפדגוגית, לא
נדרשת הכשרה מיוחדת. מעקב אחרי דרכה של מדריכה פדגוגית (מד"פית) מתחילה הראה, כי שלבי התפתחותה
המקצועית מקבילים לשלבים בתהליך היעשות מורה המופיעים בספרות המקצועית. תפקיד המדריך הפדגוגי מורכב וכולל
את הידע הפרקטי-אישי של המורה בתוספת מרכיבים איכותיים אחרים, כמו מיומנויות ייעוץ, מיומנויות הדרכה, מיומנויות
רפלקציה, מיומנויות תקשורת ומיומנויות העצמה.
המאמר מציג סיפור מקרה של מדריכה פדגוגית מתחילה, וחושף את ההקבלה בשלבים של תהליך היעשות מדריך פדגוגי
המעבר מ"מורה להוראה", (מושג (Fuller 1969; 1975) ותהליך היעשות מורה: פנטזיה, הישרדות, השפעה, יעילות ושליטה
שבו השתמשה המד"פית המתחילה), ל"מדריך פדגוגי" מדגיש את התפתחות הרכיבים האיכותיים של הידע הפרקטי-
אישי של המדריך הפדגוגי.
*כל המובאות לקוחות מיומנה של מדריכה פדגוגית שהשתתפה בסדנה למד"פים מתחילים בהנחיית נעמי ארנון במכון מופ"ת.