טפסים

שם הטופס קישור
דוח נוכחות מרצים קישור למסמך pdf
טופס אישור היעדרות מהמכללה בזמן תקופת הלימודים קישור למסמך pdf
טופס בקשה להשתתפות בהוצאות השתלמות קישור למסמך pdf
טופס בקשה להשתתפות בהוצאות כנסים קישור למסמך pdf
טופס בקשה ליום עיון קישור למסמך pdf
טופס הזמנת מרצה אורח קישור למסמך pdf
טופס בקשה לסיור קישור למסמך pdf