נהלים ותקנונים

שם קישור
נוהל להזמנת מרצים אורחים קישור למסמך pdf
הנחיות לביצוע ותכנון ימי עיון קישור למסמך pdf
נוהל זכויות הסטודנט -יולדות, הריון וטיפולי פוריות קישור למסמך pdf
נוהל בטיחות קישור למסמך pdf
הנחיות לביצוע ותכנון סיורים קישור למסמך pdf
ועדת משמעת סטודנטים

קישור למסמך pdf

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון/תקנות המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור