עיתון המכללה - באחוה

עיתון המכללה האקדמית אחוה 12/2015
תאריך הפרסום: Tue, 01.12.2015
עיתון: באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה
מדור: מכללת אחוה

עריכה: סברינה גבר
כתיבה ועריכה לשונית: הדר גונר צרפתי

צילום: יהודה חביב, אדי ישראל, שלומי אבוטבול
עיצוב: דגנית צור
הפקה: המחלקה לשיווק ופרסום במכללה האקדמית אחוה
המכללה האקדמית אחוה, ד.נ. שקמים 7980400 , 3622 *
www.achva.ac.il

עיתון באחוה דצמבר 2015

קישור לפרסום [title]
באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה 01/2015
תאריך הפרסום: Thu, 01.01.2015
עיתון: באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה
מדור: מכללת אחוה

עריכה: סברינה גבר
כתיבה ועריכה לשונית: הדר גונר צרפתי

צילום: יהודה חביב, אדי ישראל, רועי שפרניק, שלומי אבוטבול
עיצוב: דגנית צור
הפקה: המחלקה לשיווק ופרסום במכללה האקדמית אחוה
המכללה האקדמית אחוה, ד.נ. שקמים 79800 , 3622 *
www.achva.ac.il

עיתון באחוה 2015

קישור לפרסום [title]
באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה 01/2014
תאריך הפרסום: Wed, 01.01.2014
עיתון: באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה
מדור: מכללת אחוה

עריכה: סברינה גבר
כתיבה ועריכה לשונית: הדר גונר צרפתי
עיצוב: דגנית צור
הפקה: המחלקה לשיווק ופרסום במכללה האקדמית אחוה
המכללה האקדמית אחוה, ד.נ. שקמים 79800 , 3622 *
www.achva.ac.il

באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה 01/2014

באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה 10/2012
תאריך הפרסום: Mon, 01.10.2012
עיתון: באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה
מדור: מכללת אחוה

עריכה: טל בשן
עיצוב: סטודיו Logo

צלם: יהודה חביב
הפקה: המחלקה לשיווק ופרסום במכללה האקדמית אחוה
המכללה האקדמית אחוה, ד.נ. שקמים 79800 , 3622 *
www.achva.ac.il

באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה 10/2012