פלה"מ להתקנת נקודות תקשורת חדשות ותיקון נקודות קיימות

מספר מכרז: 6/2015
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: Sun, 10.04.2016

שם ספק:
If you are not a registered vendor in our vendors list, please complete this form before purchasing the tender
The tender is closed