פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 2022/4 למתן שירותי הפקה לאירוע 50 שנה

מספר מכרז: 4.2022
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: Tue, 01.03.2022

שם ספק:
If you are not a registered vendor in our vendors list, please complete this form before purchasing the tender
The tender is closed