שאלתיאל צברי- בטיחות בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: ממונה בטיחות
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: רח' נחל קדומים 21 , ת.ד. 5149 , כפר חסידים . מיקוד: 20400