ביטוח תאונות אישיות

נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים
המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'.
 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-ביה"ס לחינוך: דורית זנדני [email protected]
-ביה"ס למדעים: מאיה פוטרוך [email protected]
-ביה"ס לתארים מתקדמים: מיכל עמירם [email protected]
-מכינות: זיוי בלומברג [email protected]
 
טפסים קישור
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לצפייה במסמך pdf
טופס תאונות אישיות לצפייה במסמך pdf
טופס אישור נוכחות בלימודים לצפייה במסמך pdf