כרטיס נבחן

כחלק משיפור השירות לסטודנט החליטה הנהלת המכללה על ביצוע פיילוט בשנה"ל תשפ"ב בשלב זה ולבטל את חובת הצגת כרטיס נבחן בכניסה למבחנים. סטודנטים בעלי חוב שכר לימוד יהיו חסומים בתחנת המידע האישי,לא יוכלו לראות ציונים, להגיש בקשות וערעורים וכד'.