מחשבים לגיל הרך בתיווך מבוגר -משמעויות לפיתוח סביבות למידה ממוחשבות מושכלות לגיל הרך

מחבר/ים: 
עפרה ניר-גל
עמודים: 
119-135

עפרה ניר-גל

מחשבים לגיל הרך בתיווך מבוגר -משמעויות לפיתוח סביבות למידה ממוחשבות מושכלות לגיל הרך.

תארנים: מחשבים, תוכנות מחשב, גיל הרך, מורה, חשיבה, למידה מתווכת.

תקציר

במחקר הנוכחי נבדקה השפעת סביבות למידה ממוחשבות שונות על פעילותם הקוגניטיבית של ילדים בגיל הרך המשתמשים במחשב. המדגם כלל 150 ילדי גן חובה. מממצאי המחקר נראה כי ילדים אשר נחשפו לפעילות במחשב בתיווך מבוגר שיפרו את רמת תפקודם במדדים הקוגניטיביים, דהיינו במדדי חשיבה מופשטת, יכולת תכנון, אוצר מילים, וקואורדינציה ויזו-מוטורית, ובמדדי סגנון תגובה, כולל מדדים של חשיבה רפלקטיבית, בהשוואה לילדים בקבוצות אשר פעלו במחשב ללא תיווך מבוגר, או עם תיווך מועט (מלווה) בלבד. לעומת זאת, לא נמצאו הבדלים בהישגים בין ילדים אשר פעלו בלוגו לבין ילדים אשר פעלו בתוכנות משחק. ניתן להסיק על סמך ממצאי המחקר, כי שילוב ההנחיה של מבוגר מתווך בסביבות למידה ממוחשבות לגיל הרך מאפשר שימוש מושכל בטכנולוגיות ממוחשבות במערך הלמידה של הילדים .

מעוף ומעשה מס' 5, תשנ"ט - 1999