בוגרים


תאריך הפרסום: 24.06.2019
שם המדיה: ידיעות אשדוד
שם הכתב: יניב יוסיף אור

תאריך הפרסום: 24.06.2019
שם המדיה: כאן דרום אשדוד
שם הכתב: ויקטוריה קונבסקי

תאריך הפרסום: 24.06.2019
שם המדיה: מעריב
שם הכתב: מיכל גלנטי

תאריך הפרסום: 18.07.2018
שם המדיה: קמפוס הארץ

תאריך הפרסום: 02.07.2018
שם המדיה: אשדוד נט
שם הכתב: אלדה נתנאל

תאריך הפרסום: 05.06.2018
שם המדיה: ידיעות אחרונות

תאריך הפרסום: 20.06.2013
שם המדיה: ידיעות אחרונות
שם הכתב: דודי גולדמן
Syndicate content