הוראה


תאריך הפרסום: 06.10.2019
שם המדיה: אשדוד נט
שם הכתב: אלדה נתנאל

תאריך הפרסום: 16.09.2019
שם המדיה: כאן תרבות
שם הכתב: פאר לי שחר

תאריך הפרסום: 12.09.2019
שם המדיה: פותחים יום

תאריך הפרסום: 19.08.2019
שם המדיה: ynet

תאריך הפרסום: 25.07.2019
שם המדיה: ביטאון מוכן מופ"ת
שם הכתב: ד"ר אורנה לוין

תאריך הפרסום: 02.06.2019
שם המדיה: ידיעות אשדוד
שם הכתב: יניב יוסיף אור

תאריך הפרסום: 02.05.2019
שם המדיה: פותחים יום

תאריך הפרסום: 02.05.2019
שם המדיה: YNET
שם הכתב: אדיר ינקו

תאריך הפרסום: 28.03.2019
שם המדיה: גלי צה"ל
שם הכתב: רמי שני

תאריך הפרסום: 13.03.2019
שם המדיה: YNET
שם הכתב: אדיר ינקו
Page 2 of 7
Syndicate content