נשיא המכללה


תאריך הפרסום: 12.05.2013
שם המדיה: ידיעות אחרונות
שם הכתב: איריס בר לב

תאריך הפרסום: 03.05.2013
שם המדיה: ידיעות אחרונות
שם הכתב: איריס בר לב

תאריך הפרסום: 03.04.2013
שם המדיה: רדיו דרום
שם הכתב: מורדי ישראל

תאריך הפרסום: 13.03.2013
שם המדיה: כאן דרום
שם הכתב: לוי דוד

תאריך הפרסום: 08.03.2013
שם המדיה: ערןץ 1
שם הכתב: אורי לוי

תאריך הפרסום: 12.03.2013
שם המדיה: גלי צה"ל

תאריך הפרסום: 13.03.2013
שם המדיה: ידיעות אשדוד
שם הכתב: אלי ג'אן
Page 2 of 4
Syndicate content