סטודנטים


תאריך הפרסום: 29.01.2015
שם המדיה: רדיו דרום
שם הכתב: מורדי ישראל

תאריך הפרסום: 15.12.2014
שם המדיה: רשת ב'-היום הזה

תאריך הפרסום: 15.12.2014
שם המדיה: רשת ב'-המשמר האזרחי

תאריך הפרסום: 29.10.2014
שם המדיה: רדיו דרום אשדוד

תאריך הפרסום: 30.04.2014
שם המדיה: ynet

תאריך הפרסום: 12.01.2014
שם המדיה: YNET
שם הכתב: מיכל מרגליות ושחר חי

תאריך הפרסום: 14.07.2013
שם המדיה: עיתון

תאריך הפרסום: 26.04.2013
שם המדיה: ידיעות הדרום
שם הכתב: אלי ג'אן

תאריך הפרסום: 01.03.2013
שם המדיה: ידיעות הדרום
Page 5 of 6
Syndicate content